فارس نوشت: رئیس پلیس راهورکرج گفت: برگ سبز خودرو سند مالکیت است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.

حمدالله رحمتی پور، رئیس پلیس راهور شهرستان کرج، در پاسخ به برخی ابهامات ایجاد شده در خصوص سندیت برگ سبز خودرو، گفت: بنا به دستور دادستان کل کشور، برگ سبز خودرو سند مالکیت است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست مگر اینکه طرفین تمایل به این کار داشته باشند.
عزیزان در نظر داشته باشید رفتن به دفتر خانه در صورتی که طرفین یعنی هم خریدار و هم فروشنده توافق داشته باشند مانعی ندارد در غیر انصورت برگ سبزسند قطعی می باشد و نیازی به حضور در دفتر خانه نیست.