دانلود دفترچه راهنمای مشتری خودرو ایرانی و وارداتی (فارسی)

اخبار خودرو


مقاله‌ای که در اختیارتان قرار دارد، یک منبع جامع است که شما می‌توانید در آن دفترچه‌های راهنمای فارسی خودروهای داخلی و همچنین برخی خودروهای وارداتی را پیدا کنید. لطفاً منتظر آپدیت‌های آینده ما باشید!

دریافت وام کالا از خودروشاپ

دفترچه خودرو آمیکو

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
آمیکوآراز و آسناگارانتی و سرویس
آمیکوآسناراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو ایسوزو

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
ایسوزودی مکسراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

خرید قسطی

دفترچه خودرو ایران خودرو

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
ایران خودروتارااسفند 1399
ایران خودروتارادی 1400
 
ایران خودرودنا - دنا پلاسبهمن 1398
ایران خودرودنا - دنا پلاسبهمن 1399
ایران خودرودنا - دنا پلاسسیستم صوتی-اپدیت 98
ایران خودرودنا - دنا پلاسمالتی مدیا-اپدیت 99
ایران خودرودنا - دنا پلاسدی 1400
 
ایران خودرورانا - رانا پلاسبهمن 1398
ایران خودرورانا - رانا پلاسبهمن 1399
ایران خودرورانا پلاسبهمن 1400
 
ایران خودروسورن ELXآذر 1398
ایران خودروسورن پلاسخرداد 1400
ایران خودروسورن - سورن پلاسبهمن 1400
 
ایران خودروسمند SEمهر 1396
ایران خودروسمند LXاسفند 1398
ایران خودروسمند LXشهریور 1400
 
ایران خودروون وانا یورو4راهنما
 
ایران خودرووانت آریساندی 1398
ایران خودرووانت آریسانبهمن 1398
ایران خودرووانت آریسان 2تیر 1401
 
ایران خودرووانت باردوراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

خرید خودرو از خودروشاپ

دفترچه خودرو ام وی ام

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
ام وی ام110راهنما
ام وی ام110Sراهنما
ام وی ام315سری اول تولید
ام وی ام315سری دوم تولید
ام وی ام315 پلاسسری سوم تولید
ام وی امX22راهنما
ام وی امX22 CVTراهنما
ام وی امX22 PROراهنما
ام وی امX33سری اول تولید
ام وی امX33S-CVTسری سوم تولید
ام وی امX33S-5ATسری چهارم تولید-
ام وی امX55راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو ام جی

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
ام جی350راهنما
ام جی360راهنما
ام جی360سرویس و گارانتی
ام جیGSراهنما
ام جی6راهنما
ام جی6مالتی مدیا
ام جی6تهویه مطبوع
ام جی6کروز کنترل
ام جی6 جدیدچراغ هشدار
ام جیهمه محصولاتسرویس دوره ای

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو بایک

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
بایکسابریناراهنما
بایکX25راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو ب ام و

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
ب ام وسری2 کروک اتاق F23راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری3 سدان اتاق F30راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری4 کروک اتاق F33راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری4 گرن کوپه اتاق F36راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری5 GT اتاق F07راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری5 سدان اتاق F10راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری6 گرن کوپه اتاق F06راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری6 کروک اتاق F12راهنما (انگلیسی)
ب ام وسری6 کوپه اتاق F13راهنما (انگلیسی)
ب ام وX1 اتاق E84راهنما (انگلیسی)
ب ام وX3 اتاق F25راهنما (انگلیسی)
ب ام وX4 اتاق F26راهنما (انگلیسی)
ب ام وX5 اتاق E70راهنما (انگلیسی)
ب ام وX6 اتاق E71راهنما (انگلیسی)
ب ام وZ4 اتاق E89راهنما (انگلیسی)

این پاراگراف تحت عنوان "دفترچه راهنمای خودروهای ب‌ام‌و" است. این دفترچه راهنما بر اساس اطلاعات بدست آمده از سایت رسمی شرکت خودروسازی ب‌ام‌و، توسط پرشیاخودرو گردآوری شده است. این دفترچه راهنما درخصوص مدل‌های مختلف خودروهای ب‌ام‌و اطلاعات جامعی ارائه می‌دهد. با این حال، باید توجه داشت که این دفترچه راهنما به زبان انگلیسی است.

دفترچه خودرو برلیانس

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
برلیانسV5راهنما
برلیانسکراسراهنما
برلیانسH220 و H230راهنما
برلیانسH320راهنما
برلیانسH330راهنما
برلیانسهایس H2Lراهنما
برلیانسگارانتیاردیبهشت 1400

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفتچره خودرو بسترن

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
بسترنB30راهنما
بسترنB50Fراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو بنز

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
بنزکلاس E اتاق w213راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو بهمن موتور

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
فیدلیتیپرایمراهنما
دیگنیتیپرایمراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو پژو

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
پژو206آبان 1398
پژو206بهمن 1399
پژو206آبان 1400
 
پژو207سرویس و گارانتی
پژو207 جدیددی 1398
پژو207 جدیداسفند 1399
پژو207 جدیدبهمن 1400
 
پژو301راهنما
 
پژو405بهمن 1397
پژو405فروردین 1400
 
پژو508راهنما
پژو508سرویس
 
پژو2008راهنما
پژو2008سیستم چندرسانه ای
پژو2008سرویس
 
پژوپارسدی 1398
پژوپارساردیبهشت 1400
پژوپارساسفند 1400

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو تویوتا

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
تویوتاCHR توربوراهنما
تویوتاCHR هیبریدراهنما
تویوتاپریوسراهنما
تویوتاراوفور XA40راهنما
تویوتاکمری هیبریدراهنما
تویوتاکرولا E170راهنما
تویوتاهایسراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو جیلی

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
جیلیGC6 جدیدراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو جک

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
جکجی 3راهنما
جکجی 4راهنما
جکجی 5سرویس و گارانتی
جکاس 3راهنما
جکاس 5راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو چانگان

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
چانگانCS35راهنما
چانگانایدوراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو چری

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
چریآریزو 5 توربو TEسری اول تولید
چریآریزو 5 توربو IEسری دوم تولید
چریآریزو 6راهنما - پارت1
چریآریزو 6راهنما - پارت2
چریآریزو 6راهنما - پارت3
چریآریزو 6راهنما - پارت4
چریآریزو 6راهنما - پارت5
چریآریزو 6راهنما - پارت6
چریآریزو 6راهنما - پارت7
چریآریزو 6راهنما - پارت8
چریتیگو 5سری دوم تولید
چریتیگو 5 توربو TEسری سوم تولید
چریتیگو 7راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو دانگ فنگ

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
دانگ فنگH30 کراسراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو رنو

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
رنواسکالاپارت 1
رنواسکالاپارت 2
رنواسکالاپارت 3
 
رنوتلیسمانراهنما
رنوتلیسمانمالتی مدیا
 
رنوتندر90ایران خودرو
رنوتندر90پارس خودرو
رنوتندر90سرویس
رنوتندر90سیستم صوتی
 
رنوتندر90 پلاسایران خودرو
رنوتندر90 پلاسسرویس
رنوتندر90 پیکاپایران خودرو
 
رنوداسترراهنما
رنوکپچرمالتی مدیا
رنوکپچرراهنما
رنوکپچرسرویس
 
رنوساندرو و استپ ویاپدیت 97
رنوساندرو و استپ‌ویاپدیت 99
رنوساندرو و استپ‌ویسیستم صوتی
 
رنوسفرانپارت 1
رنوسفرانپارت 2
رنوسفرانپارت 3
رنوسیمبلراهنما
 
رنوکولیوس 2011راهنما
رنوکولیوس 2014پارس خودرو
رنوکولیوس 2014سیستم صوتی
رنوکولیوس 2017نگین خودرو
رنومگانپارس خودرو
 
رنولتیتودپارت 1
رنولتیتودپارت 2
رنولتیتودپارت 3
 
رنولاگونا کوپهپارت 1
رنولاگونا کوپهپارت 2
رنوفلوئنسراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو زامیاد

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
زامیادپادرا یورو31397
زامیادپادرا یورو4شهریور 1399
زامیادپادرا یورو4اسفند 1399
 
زامیادپادرا پلاس یورو4اسفند 1399
زامیادپادرا پلاس یورو4شهریور 1400
زامیادپادرا پلاس یورو5شهریور 1400
زامیادپادرا پلاس یورو5آذر 1400
 
زامیادشوکاراهنما
 
زامیادنیسان Z24شهریور 1399
زامیادنیسان Z24اسفند 1399
زامیادنیسان Z24فروردین 1400
زامیادنیسان Z24خرداد 1400
زامیادنیسان Z24آبان 1400
زامیادنیسان Z24بهمن 1400
 
زامیادنیسان Z28 یورو3راهنما
زامیادنیسان Z28 یورو5شهریور 1399
زامیادنیسان Z28 یورو5اسفند 1399
زامیادنیسان Z28 یورو5فروردین 1400
زامیادنیسان Z28 یورو5بهمن 1400
 
زامیادریچ1397
زامیادریچآذر 1399
زامیادریچفروردین 1400
 
زامیادکارون دوکابینشهریور 1400
زامیادکارون دوکابینمهر 1400

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو سانگ یانگ

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
سانگ یانگموسو مرتب خودروراهنما
سانگ یانگچیرمن سایپاراهنما
سانگ یانگچیرمن سایپاگارانتی
سانگ یانگکوارندو سایپاراهنما
سانگ یانگکوراندو سایپاسرویس و گارانتی
سانگ یانگنیوکوراندو رامک خودروراهنما
سانگ یانگنیواکتیون رامک خودروراهنما
سانگ یانگتیوولی رامک خودروراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو سایپا

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
سایپاآریو1398
سایپاآریوبهمن 1399
 
سایپاپراید X100دی 1396
سایپاپراید X100خرداد 1399
سایپاپراید X100اسفند 1399
 
سایپاپراید 151خرداد 1399
سایپاپراید 151اسفند 1399
سایپاپراید 151فروردین 1400
سایپاپراید 151خرداد 1400
سایپاپراید 151بهمن 1400
سایپاپراید 151فروردین 1401
 
سایپا
 
سایپاساینا1398
سایپاساینااسفند 1399
سایپاساینافروردین 1400
سایپاسایناشهریور 1400
سایپاساینابهمن 1400
سایپاساینافروردین 1401
 
سایپاکاروانراهنما
 
سایپا
سایپا

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو سیتروئن

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
سیتروئنزانتیاراهنما
سیتروئنC3راهنما
سیتروئنC3لیست آپشن
سیتروئنC5راهنما
سیتروئنC5 newراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو سوزوکی

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
سوزوکیکیزاشیراهنما
سوزوکیویتارا 2400 قدیماسفند 1389
سوزوکیویتارا 2400 جدیداردیبهشت 1396
سوزوکیویتارا 2400 جدیدبهمن 1399

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو لندمارک

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
لندمارکV7راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو لیفان

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
لیفان520راهنما
لیفان620 موتور 1600راهنما
لیفان620 موتور 1800راهنما
لیفان820راهنما
لیفانX50راهنما
لیفانX60راهنما
لیفانX70راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو مزدا

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
مزدا3 جدیدراهنما - اپدیت 98
مزداکارا 1700راهنما
مزداکارا 2000راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو نیسان

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
نیسانایکس تریلگارانتی و سرویس
نیسانایکس تریلراهنما
نیسانپیکاپراهنما
نیسانتیاناراهنما
نیسانجوکگارانتی و سرویس
نیسانجوکراهنما
نیسانرونیزراهنما
نیسانسرانزاراهنما
نیسانقشقاییراهنما
نیسانماکسیماراهنما
نیسانمورانو Z50راهنما
نیسانمورانو Z51راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو فوتون

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
فوتونتونلند یورو5راهنما
فوتونون CS2راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو فولکس واگن

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
فولکس واگنمحصولات ماموتسرویس و گارانتی
فولکس واگنپاساتراهنما
فولکس واگنتیگوانراهنما
فولکس واگنگلف GTiراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو فونیکس

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
فونیکستیگو 8 پروموتور 1600 توربو
فونیکستیگو 8 پروموتور 2000 توربو

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو فیات

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
فیاتسی یناراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو کاپرا

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
کاپراسری اولراهنما
کاپراسری دومراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو کیا

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
کیااپتیما TFراهنما
کیااپتیما JFراهنما
کیااسپورتیج QLراهنما
کیاپیکانتو TAراهنما
کیاسراتو TD سایپاراهنما
کیاسراتو TD سایپابهمن 1400
کیاسراتو TD سایپااردیبهشت 1401
کیاسراتو YDراهنما
کیاسورنتو UMراهنما
کیاریو سایپاراهنما
کیاکارنز RPراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو گریت وال

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
گریت والهاوال H6 عظیم خودروراهنما
گریت والهاوال M4 عظیم خودروراهنما
گریت والوینگل 3 / وینگل 5راهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو هایما

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
هایماS7راهنما
هایماS7 Plusبهمن 1399
هایماS7 Plusبهمن 1400
 
هایماS5بهمن 1397
هایماS5بهمن 1399
هایماS5 جدیدبهمن 1400

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو هاوال

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
هاوالH2 بهمن موتورراهنما
هاوالH9 بهمن موتورراهنما

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

دفترچه خودرو هیوندای

برندمدلتوضیحات دفترچهلینک
هیوندایاکسنتکرمان موتور
هیوندایالنترا ADکرمان موتور
هیوندایتوسان TLکرمان موتور
هیوندایسوناتا YFآسان موتور - پارت1
هیوندایسوناتا YFآسان موتور - پارت2
هیوندایسوناتا YFآسان موتور - پارت3
هیوندایسوناتا LFکرمان موتور
هیوندایسوناتا LF هیبریدپارت1
هیوندایسوناتا LF هیبریدپارت2
هیوندایسانتافه DMکرمان موتور
هیوندایi10کرمان موتور
هیوندایi20 مونتاژکرمان موتور

دفترچه راهنمای فوق، به عنوان یک منبع که از سایت رسمی شرکت عرضه کننده خودرو گردآوری شده است، ارائه می‌شود.

با توجه به تعداد بالای خودروها، این مقاله در آینده به‌روزرسانی و تکمیل خواهد شد.

اگر خودروی مورد نظر خود را در لیست بالا پیدا نکردید، لطفاً نام آن را در بخش نظرات برای ما بنویسید. در صورت وجود، ما آن را به لیست خودروها اضافه خواهیم کرد.


اگر دارید یک دفترچه راهنمای خودرویی و می‌خواهید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، لطفا لینک آن را برای ما ارسال کنید.شرایط جدید واردات خودرو

مطلب زیر را مطالعه فرمایید، که جزئیات آیین‌نامه جدید واردات خودرو، شرایط انتخاب واردکنندگان جدید خودرو، قیمت خودروهای وارداتی به ایران و زمان ورود خودروهای خارجی به ایران را بررسی می‌کند.

دانلود دفترچه راهنما موتورسیکلت

اگر شما دارای یک موتورسیکلت هستید، میتوانید جدیدترین نسخه از کتابچه انواع موتورهای داخلی و وارداتی موجود در بازار کشور را دریافت کنید.

سوال یا نظری دارید؟

name
email
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
جستجو
منوی اصلی
پشتیبانی

شما میتوانید از طریق چت آنلاین و یا تماس تلفنی بصورت رایگان از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

تمامی درخواست های مشاوره در مجموعه خودروشاپ ازطریق تکمیل و ارسال فرم مربوط به درخواست شما می باشد.

پس از آن کارشناس مربوطه با شما تماس می گیرد.

دستیار هوشمند - آنلاین

سلام
من دستیار هوشمنده خودرو شاپ هستم

میتوانم به تمام سوالات شما در مورد انواع خودرو ها پاسخ بدهم
و یا در مورد بخش های مختلف وب سایت شما را راهنمایی کنم