مزایده خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر (اسفند 1402)

اخبار خودرو

مزایده خودرو ستاد مازندران: اسفند 1402

در یک اطلاعیه رسمی، یک سازمان دولتی در استان مازندران جزئیات مزایده الکترونیکی خودروهای توقیفی را اعلام کرده است. در این اعلامیه، شرایط خرید و فروش این خودروها به دقت توضیح داده شده است.

مزایده خودرو ستاد مازندران - اسفند 1402
شماره مزایده ستاد 1002102205000004
شروع بازدید حضوری 13 اسفند 1402
پایان بازدید حضوری 16 اسفند 1402
ساعت بازدید حضوری 9 لغایت 14
بازگشایی پیشنهادات 19 اسفند 1402
اعلام برنده مزایده 20 اسفند 1402

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با شماره تلفن 01133603295 تماس بگیرید.

به جهت بازدید از خودروها (به جز در روزهای تعطیل)، متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «مازندران، ساری، جاده دریا، جاده پلاژها، بعد از شهرک ساحلی پردیسان، روستای قاجارخیل». برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید از این [لینک](URL) استفاده کنید.

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد قزوین: بهمن 1402

شرایط مزایده خودروهای مختلف شامل خودروهای سواری و موتورسیکلت که توسط یک سازمان دولتی در استان قزوین برگزار می‌شود، در جدول زیر اعلام شده است. این مزایده اینترنتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir برگزار می‌شود.

مزایده خودرو ستاد قزوین - بهمن 1402
شماره مزایده ستاد 1002102193000002
شروع بازدید حضوری 17 بهمن 1402
پایان بازدید حضوری 24 بهمن 1402
ساعت بازدید حضوری 9 لغایت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 28 بهمن 1402
زمان اعلام برنده مزایده 29 بهمن 1402

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با شماره تلفن 02833678067 تماس بگیرید.

برای بازدید از خودروها، متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «قزوین، انتهای بلوار سردار سلیمانی، بعد از پل اتوبان سمت چپ، پارکینگ کوثر». اطلاعات بیشتر را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: (لینک)

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد خوزستان: بهمن 1402

شرایط مزایده 41 دستگاه خودرو سواری به همراه یک دستگاه کشنده، توسط یک سازمان دولتی در استان خوزستان منتشر شده است. جزئیات بیشتر در جدول زیر آمده است:

مزایده خودرو ستاد خوزستان - بهمن 1402
شماره مزایده ستاد 1002106186000001
شروع بازدید حضوری 8 بهمن 1402
پایان بازدید حضوری 11 بهمن 1402
ساعت بازدید حضوری 8 لغایت 13:30
زمان بازگشایی پیشنهادات 14 بهمن 1402
زمان اعلام برنده مزایده 14 بهمن 1402

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با شماره تلفن 06133731001 تماس بگیرید.

همچنین برای بازدید از خودروها (به جز روزهای تعطیل)، می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: "اهواز، کوی سیدخلف، پارکینگ خلیج فارس سابق". برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید اینجا کلیک کنید: [لینک](لینک).

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد زنجان: بهمن 1402

یک سازمان دولتی در استان زنجان، برنامه فروش 34 دستگاه وسیله نقلیه (شامل خودرو و موتورسیکلت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت را اعلام کرده است. لیست کامل وسایل نقلیه قابل مزایده در جدول زیر آمده است:

مزایده خودرو ستاد زنجان - بهمن 1402
شماره مزایده ستاد 1002100986000002
شروع بازدید حضوری 1 بهمن 1402
پایان بازدید حضوری 7 بهمن 1402
ساعت بازدید حضوری 9 صبح لغایت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 9 بهمن 1402
زمان اعلام برنده مزایده 10 بهمن 1402

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن 02433465070 تماس بگیرند.

به منظور بازدید از خودروها (به جز روزهای تعطیل)، متقاضیان می‌توانند به آدرس زیر مراجعه کنند: «زنجان، کیلومتر 5 جاده بیجار، جنب پلیس راه، جاده قدیم دندی، پارکینگ شورای هماهنگی». برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد آذربایجان غربی: دی 1402

شرایط مزایده آنلاین فروش خودروهای تابع یک سازمان دولتی در استان آذربایجان غربی اعلام شده است. بر اساس این مزایده، 138 خودرو از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir به فروش می‌رسد. لیست کامل خودروها و شرایط فروش در جدول زیر ذکر شده است:

مزایده خودرو ستاد آذربایجان غربی - دی 1402
شماره مزایده ستاد 1002102194000004
شروع بازدید حضوری 1402/10/09
پایان بازدید حضوری 1402/10/13
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/10/16
زمان اعلام برنده مزایده 1402/10/17

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن 04433485505 تماس بگیرید.

برای بازدید از خودروها (به جز روزهای تعطیل و زمان های معین)، متقاضیان می‌توانند به آدرس زیر مراجعه کنند: "آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، جاده دریا، نرسیده به زندان مرکزی، روبروی شرکت اروم دشت". برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید از این لینک استفاده کنید: [لینک](لینک).

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد اصفهان: دی 1402

شرایط مزایده برای فروش 402 دستگاه وسیله نقلیه (شامل خودروهای سواری، سنگین و موتورسیکلت) توسط یک سازمان دولتی در اصفهان اعلام شده است، مطابق جدول زیر:

مزایده خودروهای ستاد خراسان - آذر 1402
شماره مزایده ستاد 1002102204000002
شروع بازدید حضوری 1402/10/03
پایان بازدید حضوری 1402/10/09
ساعت بازدید حضوری 9 صبح لغایت 14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/09/13 تا ساعت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/10/11 ساعت 8:30 صبح
زمان اعلام برنده مزایده 1402/10/12 ساعت 8:30 صبح

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

پیشنهادی برای بهبود متن: متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 03136662139 تماس بگیرند. همچنین جهت بازدید از خودروها (در زمان اعلام شده و بجز روز‌های تعطیل)، می‌توانند به آدرس‌های زیر مراجعه کنند: - اصفهان، انتهای اتوبان فرودگاه، جنب گز چیداک - اصفهان، شهرستان نایین، پارکینگ نخل برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد شیراز: آذر 1402

شرایط مزایده خودروهای یک سازمان دولتی در استان فارس برای حراج ۹۹ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، طبق جدول زیر اعلام شده است:

مزایده خودرو ستاد شیراز - آذر 1402
شماره مزایده ستاد 1002098041000001
شروع بازدید حضوری 1402/09/22
پایان بازدید حضوری 1402/09/25
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/09/27
زمان اعلام برنده مزایده 1402/09/27

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از خودروها، می‌توانید با شماره تلفن 07136232116 تماس بگیرید. همچنین، جهت بازدید از خودروها (به جز روز‌های تعطیل)، به آدرس زیر مراجعه کنید: "شیراز، کمربندی پل فسا، ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جاده مجتمع، میدان دام شیراز، پارکینگ شورای هماهنگی". برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید اینجا کلیک کنید: لینک.

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو خراسان جنوبی: آذر 1402

شرایط مزایده خودروهای یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی برای حراج 380 دستگاه وسیله نقلیه (شامل خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت) اعلام شده است.

مزایده خودروهای ستاد خراسان - آذر 1402
شماره مزایده ستاد 1002101008000006
تاریخ انتشار در سامانه 1402/09/04
شروع بازدید حضوری 1402/09/08
پایان بازدید حضوری 1402/09/13
ساعت بازدید حضوری 9 صبح لغایت 14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/09/13 تا ساعت 18
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/09/14 ساعت 8 صبح
زمان اعلام برنده مزایده 1402/09/15 ساعت 8 صبح

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تلفن 05632400002 تماس بگیرید و یا به آدرس "کیلومتر 12 جاده بیرجند-زاهدان، روبروی ایست بازرسی شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی" مراجعه کنید تا از خودروها دیدن کنید. جهت جزئیات بیشتر، می‌توانید اینجا کلیک کنید.

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد ساری: آبان 1402

یک سازمان دولتی در استان مازندران اعلام کرده است که می‌خواهد 41 دستگاه خودرو سبک را از طریق مزایده به فروش برساند. این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار خواهد شد و برای شرکت در آن باید شرایط مشخص شده را رعایت کرد.

مزایده خودروهای ستاد مازندران - آبان 1402
شماره مزایده ستاد 1002102205000003
تاریخ انتشار در سامانه 1402/08/08
شروع بازدید حضوری 1402/08/09
پایان بازدید حضوری 1402/08/14
ساعت بازدید حضوری 9 صبح لغایت 14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/08/14 تا ساعت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/08/15 ساعت 9 صبح
زمان اعلام برنده مزایده 1402/08/17 ساعت 10 صبح

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین برای بازدید از خودروها، شماره تلفن 01133603291-5 را تماس بگیرید. آدرس محل بازدید: "ساری، میدان خزر، جاده فرح آباد، جاده پلاژها، بعد از شهرک پردیسان، روستای قاجارخیل". برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: [لینک موردنظر](لینک).

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد اردبیل: مهر 1402

شرایط برگزاری مزایده برای فروش 12 دستگاه وسیله نقلیه در استان اردبیل توسط ستاد خودروهای یک سازمان دولتی در مهرماه 1402 اعلام شده است. این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار خواهد شد و شرایط آن به شرح زیر است:

مزایده خودروهای ستاد اردبیل - مهر 1402
شماره مزایده ستاد 1002102257000002
تاریخ انتشار در سامانه 1402/07/27
شروع بازدید حضوری 1402/07/29
پایان بازدید حضوری 1402/08/02
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/08/02 تا ساعت 14
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/08/03 ساعت 8 صبح
زمان اعلام برنده مزایده 1402/08/06 ساعت 10 صبح

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی خودرو شاپ، می‌توانید با شماره تلفن ۰۴۵۳۳۷۲۷۰۲۱ تماس بگیرید. همچنین جهت بازدید از خودروها در آدرس زیر بیایید: کیلومتر پنج جاده اردبیل، سرعین، جنب قصر کیان، پارکینگ سبلان. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: [لینک]

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودروهای متروکه اموال تملیکی در مهرماه

در تاریخ ۲۹ مهرماه سال 1402، سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اعلام کرد که مزایده‌های جداگانه برای خودروهای متروکه، وسایل نقلیه سواری و ماشین‌آلات برگزار خواهد شد. این مزایده شماره 580 سازمان و مزایده فوق‌العاده خاص استان هرمزگان است که در آن انواع کالاها از جمله خودروهای سواری، خودروهای سنگین، ماشین‌آلات راه‌سازی، لوازم برقی، لوازم الکترونیکی، لوازم رایانه‌ای و ابزارآلات به فروش می‌رسند.

در این مزایده، 223 دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله لودر، بولدوزر، و گریلدر، همچنین حداقل 50 خودرو سواری که اکثراً اتومبیل‌های وارداتی و اصولاً از کره‌جنوبی هستند، به حراج گذاشته شده است. علاقمندان دعوت می‌شوند که از 20 تا 25 مهرماه در استان هرمزگان برای بازدید از کالاها حضور داشته و پیشنهادات خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت کنند. پیشنهادات در تاریخ 30 مهرماه باز می‌شوند و برندگان مزایده در ادامه اعلام خواهند شد.

مزایده ویژه‌ای برای فروش خودروهای متروکه با شماره 581، از 24 تا 29 مهرماه برگزار می‌شود. متقاضیان می‌توانند قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنند و برندگان اعلام خواهند شد. این مزایده شامل وسایل نقلیه در تمام استان‌های کشور می‌شود و پیرو بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه 1402، همه استان‌ها خودروهای سواری، سنگین و ماشین‌آلات را به فروش می‌رسانند. مزایده الکترونیکی از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. برای شرکت در مزایده، هموطنان باید ابتدا به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه کرده و ثبت‌نام کرده، سپس توکن امضای الکترونیکی خود را دریافت کنند. این مراحل لازم برای شرکت در مزایده متروکه برای خودروها می‌باشد.

آقای اجتهادی اعلام کرد که امکان بازدید از خودروهای سواری مخصوصا در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور در زمان‌های مقرر وجود دارد. علاوه بر این، افراد علاقه‌مند می‌توانند از طریق سایت سازمان اموال تملیکی، اطلاعات مربوط به مشخصات خودروها از جمله جزئیات، مدل و رنگ، و همچنین قیمت پایه آن‌ها را مشاهده کنند. قیمت پایه خودروها توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود و در مزایده، بالاترین پیشنهاددهنده به عنوان برنده اعلام می‌شود.

مزایده خودرو ستاد یزد: مهر 1402

یک سازمان دولتی در استان یزد، برنامه‌ای برای فروش ۲۲۶ دستگاه وسیله نقلیه از طریق مزایده اعلام کرده است. این فروش تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل انجام است و به شرایط زیر وابسته است:

مزایده خودروهای ستاد یزد - مهر 1402
شماره مزایده ستاد 1002102238000002
تاریخ انتشار در سامانه 1402/07/03
تاریخ بازدید حضوری 1402/07/03 لغایت 1402/07/08
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 13
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/07/08 تا ساعت 19
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/07/09 ساعت 13
زمان اعلام برنده مزایده 1402/07/10 ساعت 9 صبح

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای بازدید از خودروها، می توانید با شماره تلفن 03537244041 داخلی 121 تماس بگیرید یا به آدرس زیر مراجعه کنید: "یزد، مهریز، کیلومتر 5 جاده مهریز به کرمان، جنب ایست و بازرسی شهید مدنی، پارکینگ اختصاصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد". برای اطلاعات بیشتر، می توانید اینجا را کلیک کنید: [لینک مربوطه](#).

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزایده خودرو ستاد خراسان جنوبی: مهر 1402

شرکت مزایده‌ای برای فروش ۴۰۰ دستگاه وسیله نقلیه (شامل خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت) توسط یک سازمان دولتی در خراسان جنوبی برگزار می‌شود. این مزایده تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت با آدرس آنلاین setadiran.ir و با شرایط خاصی صورت خواهد گرفت.

مزایده خودروهای ستاد خراسان جنوبی - مهر 1402
شماره مزایده ستاد 1002101008000005
تاریخ انتشار در سامانه 1402/06/27
تاریخ بازدید حضوری 1402/07/01 لغایت 1402/07/06
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/07/06 تا ساعت 17
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/07/08 ساعت 8 صبح
زمان اعلام برنده مزایده 1402/07/09 ساعت 8 صبح

با توجه به اعلام سامانه ستاد ایران، این اطلاعات برای آمار وضعیت کرونا در کشور ما منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از خودروها، می‌توانید با شماره تلفن 05632400002 تماس بگیرید یا به آدرس "کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی" مراجعه کنید. برای جزییات بیشتر، می‌توانید این لینک را مشاهده کنید.

بله، حتما. لطفا پاراگراف خود را برای من ارسال کنید تا آن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم.

مزاید خودرو ستاد البرز: شهریور 1402

یک سازمان دولتی در استان البرز، شرایط مزایده 35 دستگاه وسایل نقلیه سبک و سنگین را اعلام کرده است. زمان بازدید و ارائه پیشنهادات از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ آغاز شده و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵، تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.

مهلت انصراف از مزایده تا روز پنجشنبه 15 شهریور ماه 1402 می‌باشد و برندگان نهایی در روز یکشنبه 19 شهریور ماه 1402 اعلام خواهند شد. علاقمندان به شرکت در این مزایده می‌توانند با شماره 02634303635 تماس بگیرند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید: LINK.

مزایده خودرو ستاد خراسان شمالی: شهریور 1402

یک نهاد دولتی در استان خراسان شمالی، شرایط مزایده سه دستگاه خودروی سبک را که از طریق سامانه مزایدات دولت به فروش می‌رسند اعلام کرده است.

 • شماره مزایده ستاد: 1002104040000001
 • زمان انتشار در سامانه ستاد: 1 شهریور
 • مهلت بازدید حضوری: 5 لغایت 9 شهریور (بجز روز جمعه)
 • ساعت بازدید حضوری: 9 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 9 شهریور (تا ساعت 14)
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 12 شهریور (ساعت 9 صبح)
 • زمان اعلام برنده مزایده: 13 شهریور (ساعت 10 صبح)

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای بازدید از خودروها، می‌توانید با شماره تلفن 05832740005 تماس بگیرید. همچنین جهت بازدید حضوری، می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: بجنورد، کمربندی مشهد به گرگان، جاده روستای لنگر، روبروی امامزاده لنگر، مرکز ماده 16. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: [لینک](لینک).

مزایده خودرو ستاد همدان: مرداد 1402

شرایط مزایده برای فروش 28 دستگاه وسیله نقلیه شامل انواع خودرو و موتورسیکلت از طریق سامانه مزایدات الکترونیک دولت در استان همدان اعلام شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت setadiran.ir مراجعه نمایید.

 • شماره مزایده ستاد: 100210219000000
 • زمان انتشار در سامانه ستاد: 24 مرداد
 • مهلت بازدید حضوری: 24 مرداد لغایت 29 مرداد (بجز روز جمعه)
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 29 مرداد تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 31 مرداد ساعت 8 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 1 شهریور ساعت 8 صبح

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای بازدید از خودروها، می‌توانید با شماره تلفن 08138345856 تماس بگیرید. آدرس محل بازدید: "همدان، کوی خضر، کشتارگاه سابق، پارکینگ". برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید اینجا کلیک کنید.

مزایده خودرو ستاد اردبیل: مرداد 1402

یک سازمان دولتی در استان اردبیل، قصد دارد 18 دستگاه خودرو (از جمله خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت) را به صورت آنلاین به فروش برساند. مزایده خودروها تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102257000001
 • زمان انتشار در سامانه ستاد: 8 مرداد ساعت 8 صبح
 • مهلت بازدید حضوری: 10 مرداد لغایت 15 مرداد
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 15 مرداد تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 16 مرداد ساعت 8 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 17 مرداد ساعت 8 صبح

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای بازدید از خودروها، می‌توانید با شماره تلفن 04533727021 تماس بگیرید و یا به آدرس کیلومتر 5 جاده اردبیل سرعین، جنب قصر کیان، پارکینگ سبلان مراجعه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید اینجا کلیک کنید.

مزایده خودرو ستاد زاهدان: مرداد 1402

یک سازمان دولتی در استان سیستان و بلوچستان، مزایده 115 دستگاه وسیله نقلیه برای مردادماه 1402 برگزار می‌کند. این مزایده شامل انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت است. ثبت نام در این مزایده تنها از طریق سامانه مزایدات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir امکان‌پذیر است.

 • شماره مزایده ستاد: 1002101011000002
 • مهلت بازدید حضوری: 8 مرداد لغایت 12 مرداد 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 13
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 12 مرداد تا ساعت 23
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 14 مرداد ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 16 مرداد ساعت 10 صبح

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05434115110 تماس بگیرند. همچنین، جهت بازدید از خودروها در زمان معیّن، به آدرس زیر مراجعه کنند: زاهدان، کمربندی شهید کلانتری، روبروی ترمینال مسافربری، جنب تیپ تکاوری سپاه سلمان. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید اینجا کلیک کنید: [لینک](#).

بزرگ‌ترین مزایده خودروهای توقیفی در کرمان

در ماه مرداد سال 1402، رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که پارکینگ مرکزی شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان، بزرگترین مزایده خودروهای توقیف شده در این منطقه را برگزار خواهد کرد. در این مزایده حدود 1010 دستگاه خودرو برای فروش به مزایده گذاشته شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه، آقای محسنی‌اژه‌ای، به بازدید از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف شده به دلیل پرونده‌های مواد مخدر در شهر کرمان پرداخت. او با مدیر کل دادگستری استان توافق کرد که یک کارگروه تشکیل دهند که شامل نمایندگان از استانداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگستری خواهد بود. هدف این کارگروه، تعیین وضعیت خودروهای مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر است که در پارکینگ مرکزی کرمان نگهداری می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه از رئیس کل دادگستری استان کرمان درخواست کرده که گزارش تکلیف خودرو‌های توقیف یا ضبط شده در پارکینگ مرکزی کرمان را به صورت گام به گام ارائه کنند. این اطلاعات بسیار مهم برای کارگروه تشکیل شده است تا بهترین اقدامات برای مزایده و فروش خودروها صورت بگیرد.

از زمان سفر رئیس دستگاه قضائی به استان کرمان، تنها زمانی کمتر از شش ماه طول کشیده تا مراحل آماده‌سازی ۱۰۱۰ خودرو دیگر در این منطقه به پایان برسد. این فرآیندها توسط رئیس کل دادگستری استان انجام شده و در حال حاضر بزرگترین مزایده خودروهای توقیف شده در استان کرمان در حال انجام است.

در مزایده موردنظر، مسئولان قضایی مسئول رعایت نکات حیاتی مرتبط با خودروها هستند. این نکات شامل اصالت خودروها، تعیین قیمت مناسب و انجام اقدامات کارشناسی است تا خریداران بتوانند بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. هدف اصلی این مزایده بزرگ، کاهش مدت نگهداری خودرو‌ها در پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است. این اقدام می‌تواند از وقوع خسارت به خودروها جلوگیری کرده و خریداران را به خودروهای با کیفیت‌تر و سالم‌تر هدایت کند. تدابیر انجام شده توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، فراجا، سپاه و قضات و مقامات قضایی به منظور برگزاری این مزایده بهبود یافته است. هماهنگی بین این نهادها، اجرای موثرتر این رویداد را تضمین می‌کند. این اقدامات به منوالی انجام می‌شود که تعیین نهایت سرنخ‌های خودروها دقیقاً انجام شود تا مشکلات مرتبط با نگهداری طولانی مدت در پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بهبود یابد و مردم از خودروهای با کیفیت‌تر بهره‌مند شوند.

مزایده خودرو ستاد گلستان: تیر 1402

با کمک سامانه مزایده اینترنتی دولت به آدرس setadiran.ir، یک سازمان دولتی در استان گلستان اعلام کرده است که 31 دستگاه خودروی سبک و سنگین را جهت فروش در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102369000002
 • مهلت بازدید حضوری: 28 تیرماه لغایت 2 مردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 2 مردادماه تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 3 مردادماه ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 4 مردادماه ساعت 8 صبح

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره 01732480495 تماس بگیرید. همچنین، برای بازدید از خودروها در زمان مقرر، به آدرس زیر مراجعه کنید: گرگان، کمربندی آق قلا، جاده سرخن کلاته، ابتدای روستای فوجرد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید اینجا کلیک کنید: [لینک ورودی به وب سایت مرتبط]

مزایده خودرو ستاد آذربایجان: تیر 1402

یک سازمان دولتی در استان آذربایجان غربی قصد دارد 87 دستگاه خودرو (شامل خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به صورت آنلاین به فروش برساند.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102194000002
 • مهلت بازدید حضوری: 25 تیر لغایت 29 تیر 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 13
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 29 تیرماه تا ساعت 13
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 31 تیرماه ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: یکم مردادماه

برای بازدید از خودروها، متقاضیان می‌توانند به آدرس زیر مراجعه کنند: «آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، جاده دریا، نرسیده به زندان مرکزی، روبروی شرکت اروم دشت». جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 04433485505 تماس بگیرند. برای جزئیات بیشتر، می‌توانید این لینک را مشاهده کنید: [لینک](URL)

مزایده خودرو ستاد شیراز: تیر 1402

یک سازمان دولتی در استان فارس قصد دارد از روز چهارشنبه مورخ 14 تیرماه 1402 و به مدت چهار روز کاری، اموال مشروحه خود (90 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین، و موتورسیکلت) را از طریق مزایده عمومی از طریق ستاد مواد مخدر شیراز به فروش خواهد رساند. افراد متقاضی می‌توانند در زمان و محل معین شده برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال حضور یابند، یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36232116 و کد 071 تماس بگیرند.

 • مهلت بازدید حضوری: 14 لغایت 19 تیرماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 7 صبح الی 13
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 19 تیرماه تا ساعت 13
 • آخرین زمان انصراف از مزایده: 20 تیرماه
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 21 تیرماه
 • زمان اعلام برنده مزایده: 21 تیرماه

متقاضیان می‌توانند برای بازدید از خودروها به آدرس مربوطه در شیراز مراجعه کنند: "شیراز، کمربندی پل فسا، ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جاده مجتمع و میدان دام شیراز، جنب میدان دام، پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس". جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.

مزایده خودرو ستاد مازندران: تیر 1402

یک سازمان دولتی در استان مازندران قصد دارد 47 دستگاه خودروی سبک و 6 دانگ باب ملک ویلایی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به شماره مرجع 1402/01 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر شده است.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102205000001
 • مهلت بازدید حضوری: 6 لغایت 12 تیرماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 9 الی 14 (بجز روزهای تعطیل)
 • مهلت ارائه پیشنهادات: 12 تیرماه تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 14 تیرماه ساعت 9
 • زمان اعلام برنده مزایده: 15 تیرماه ساعت 10

متقاضیان می‌توانند برای بازدید از خودروها در زمان مشخص، به آدرس زیر مراجعه کنند: "مازندران، ساری، جاده دریا، جاده پالژها، بعد از شهرک ساحلی پردیسان، روستای قاجارخیل". همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 01133603291-95 تماس بگیرند. جزئیات بیشتر را می‌توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

مزایده خودرو ستاد کرمانشاه: خرداد 1402

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، قصد دارد پنج دستگاه وسیله نقلیه (شامل وسایل سبک و سنگین) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس SETADIRAN.ir به صورت الکترونیکی به فروش برساند. پراکندی شرح و جزئیات مزایده در اسناد مورد نظر آمده است.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102272000001
 • مهلت بازدید حضوری: 25 لغایت 30 خردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 9 صبح لغایت 2 بعدازظهر
 • مهلت ارائه پیشنهادات: 30 خردادماه تا ساعت 2 بعدازظهر
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: یکم تیرماه ساعت 8:30 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 3 تیرماه ساعت 11 صبح
 • تاریخ تسویه حساب برندگان نفر اول: 7 روز کاری پس از اعلام نتایج
 • تاریخ عودت وجه برندگان دوم: دو هفته پس از تسویه حساب نفر اول

پس از تسویه حساب کامل و تایید ذی‌حسابی، تحویل خودروها طی ۷ روز کاری انجام می‌شود. تسویه حساب خریداران نیز به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

برای حضور حیطهای مرتبط در خودروهای مخصوص اطلاعات کرمانشاه، لطفا به آدرس "کرمانشاه، خیابان دیزل آباد، روبروی شیشه برق رضا" مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل دسترسی است:

مزایده خودرو ستاد سمنان: خرداد 1402

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان اعلام کرده است که قصد دارد 22 دستگاه وسیله نقلیه از جمله خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت را از طریق سامانه مزایده دولت به نشانی SETADIRAN.ir به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 • شماره مزایده ستاد: 1004104532000001
 • مهلت بازدید حضوری: 16 لغایت 21 خردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 2 بعدازظهر
 • مهلت ارائه پیشنهادات: 21 خردادماه تا ساعت 2 بعدازظهر
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 24 خردادماه ساعت 10 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 25 خردادماه ساعت 10 صبح

متقاضیان می‌توانند جهت بازدید حضوری از خودروهای مزایده، به آدرس «سمنان، کیلومتر 10 جاده سمنان به دامغان، پشت مجتمع شبدیز، پارکینگ شورا» مراجعه کنند. زمان بازدیدها به جز روز جمعه 19 خردادماه اعلام شده است.

برگزاری مزایده برای فروش خودروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر سمنان تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود. تمامی مراحل این مزایده، از خرید و دریافت اسناد تا ارسال پیشنهادات قیمت، واریز وجه تضمین، بازکردن پاکت‌ها، اعلام برنده و سایر مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت خواهد گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

مزایده خودرو ستاد تهران: خرداد 1402

یک سازمان دولتی در استان تهران قصد دارد 41 دستگاه خودروی سبک و سنگین را از طریق سامانه اینترنتی ستاد ایران به فروش برساند. اطلاعات دقیق این خودروها در اسناد مزایده قابل مشاهده است.

 • مهلت بازدید حضوری: 7 لغایت 11 خردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 9 صبح الی 14
 • مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: 11 خرداد تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 13 خرداد ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 16 خرداد ساعت 9 صبح

برگزاری مزایده تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می‌گیرد و تمام مراحل از خرید، دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهادات قیمت، واریز وجه تضمین، بازگشایی پاکت‌ها و اعلام برنده، در فضای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت خواهد گرفت.

متقاضیان می‌توانند برای بازدید از اتومبیل‌های مزایده، به آدرس "ورامین، بخش جواد آباد، بلوار آیت الله الجوردی، جاده طغان، پارکینگ بزرگ ایرانیان" مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۴۷۳۶۴۵۲۰ تماس بگیرند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید از اینجا استفاده کنید.


شرایط شرکت در مزایده خودروهای ستاد

متقاضی برای شرکت در هر مزایده ستاد باید فرم زیر را تکمیل کرده و به همراه اصل چک بانکی یا ضمانتنامه بانکی صادره به مبلغ 10 برابر مبلغ پایه واریز کند: - شناسه ملی: 14002953877 - آدرس و شماره تلفن را نیز در پاکت همراه با فرم وارد کرده و به کمیسیون فروش استان تحویل دهد و رسید دریافت بزند. (سپرده های زیر 500 هزار ریال باید به صورت نقدی ضمیمه فرم گردند)

از فرازهای زیبا و جذاب برای نقل قول متن انتخابی استفاده کنید.

در روز باز کردن پاکت‌ها، حضور شرکت‌کنندگان اختیاری است و عدم حضور، تاثیری بر انجام مزایده نخواهد داشت.

پیشنهادات باید واضح و بطور کامل ارائه شوند و باید حداقل با قیمت های پایه مطابقت داشته باشند تا بررسی و بررسی شوند.

4. شرکت‌کنندگان در مزایده خودروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌توانند تا جلسه بازگشایی پاکتها، قبل از پایان وقت اداری روز قبل، انصراف خود را کتباً اعلام کنند. در این صورت، سپرده آنان پس از پایان تشریفات مزایده، به آنها بازخواهد گشت.

کالاهای مورد حراج و فروش به صورت نقدی بوده و برنده حراج کسی خواهد بود که پیشنهاد بالاتری ارائه داده باشد.

برنده مزایده باید حداکثر ظرف 7 روز کاری از اعلام نتایج مزایده، با مراجعه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، قرارداد را امضا کرده و 100٪ از مبلغ معامله را پرداخت کرده و مال مزایده شده را دریافت کند.

7. در صورتی که برنده مزایده خودروهای ستاد به مهلت مقرر مراجعه ننماید و تعهدات مربوطه را انجام ندهد، این امر به عنوان انصراف از خرید تلقی می‌شود و سپرده او به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر ضبط و خریدار، قابل بازپرداخت نخواهد بود.

در صورتی که فرد دوم قصد داشته باشد پیشنهاد خود را ارائه دهد و اختلاف این پیشنهاد با پیشنهاد فرد اول، بیش از مقدار سپرده نباشد، مورد مزایده به فرد دوم واگذار می‌شود و در صورت عدم تمایل فرد دوم، مبلغ سپرده او نیز به سود ستاد مبارزه با مواد مخدر ضبط خواهد شد.

اگر اختلاف بین پیشنهاد نفر اول و دوم بیش از 10 درصد از مبلغ پایه باشد، پیشنهاد نفر دوم رد می‌شود.

در صورت تساوی قیمت پیشنهادی برندگان مزایده، اعضاء کمیسیون استان می‌توانند با استفاده از روش قرعه کشی، مال را به برنده مزایده واگذار کنند.

هر شرکت کننده از هر وسیله نقلیه باید یک فرم مجزا را تکمیل کند.

تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک فقط به نام برنده اصلی مزایده خودرو در اختیار استاد امکانپذیر می‌باشد.

همه هزینه‌های جانبی شامل عوارض سالانه شهرداری، خلافی مالیات مشاغل، و نقل و انتقال سند و سهم مربوط به برگزاری مزایده خودرو، توسط برنده مزایده پرداخت خواهد شد.

خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت مال، به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مراجعه کند تا مراحل قانونی صدور سند به نام خود را انجام دهد. در صورت لزوم، مدت مذکور با تایید دبیر شورا تمدید می‌شود.

اگر خریدار در مهلت تعیین شده اقدامی انجام نده و مشکلات قانونی ایجاد شود، مسئولیت تمام تعهدات به عهده خریدار خواهد بود.

کمیسیون فروش مجاز است تا پیشنهادهایی را رد یا قبول کند.

برای هر تقاضا، باید چک بانکی به فرم ضمیمه شود.

دستورالعمل توقیف، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

با دستور آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائیه، یک دستورالعمل جدید برای ساماندهی فرآیند توقیف، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه ابلاغ شده است. این دستورالعمل شامل 28 ماده و 6 تبصره است و به منظور حفظ حقوق شهروندان، حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی در انبارها و پارکینگ‌ها تهیه و تنظیم شده است. این دستورالعمل مخصوصا برای مسئولان قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است و در بخش‌های مختلفی از قوه قضائیه، اموال تملیکی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا استفاده می‌شود. اصلی‌ترین نکات این دستورالعمل عبارتند از:

استفاده از وسیله نقلیه توسط ماموران (مگر در موارد قانونی یا به دستور مقام قضایی) ممنوع است.

در هنگام توقیف وسیله نقلیه، ماموران موظفند قبض یا رسید متحدالشکل یا رسید الکترونیکی را در اختیار مالک قرار دهند که شامل اطلاعات مالک، اطلاعات وسیله نقلیه، علت و مکان توقیف، مشخصات مامور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص است. پس از تکمیل این اطلاعات و امضای مامور توقیف کننده، باید به مالک تحویل داده شود.

مالک وسیله نقلیه باید توسط مرجع توقیف کننده، راهنمایی شود که چگونه می‌تواند وسیله نقلیه‌اش را از حالت توقیف خارج کند.

اگر مالک در زمان توقف حاضر نباشد، مرجع توقف موظف است از طریق ارسال پیامک به مالک اطلاع دهد.

پلیس موظف است اقدامات لازم را انجام دهد تا بتواند از مرکز فوریت پلیس 110 برای تأیید هویت مالکان وسایل نقلیه توقیف شده استفاده کند.

در صورت عدم اطلاع مالک وسیله نقلیه از توقیف آن، سایر نهادهای انجام دهنده توقیف موظفند با اطلاع رسانی به پلیس فراجا راهی برای اطلاع رسانی و امکان بررسی برای مالک وسیله نقلیه توقیف شده فراهم کنند.

7. هر متصدی حمل و نقل وسایل نقلیه توقیف شده موظف است وسیله نقلیه را به متصدی توقفگاه تحویل دهد.

بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقفگاه، فرد موظف است یک جلسه برگزار کند و این جلسه را به امضای خود، حمل کننده و مالک برساند. سپس وسیله نقلیه را در محل مناسب از توقفگاه جانمایی کرده و توقیف آن را در سربرگ جلسه ثبت کند.

9. متصدیان توقفگاه‌ها موظف هستند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه، آن را با صورت جلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقفگاه مطابقت دهند و هرگونه تغییر در وضعیت، قطعات، آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت کنند.

حداکثر هزینه‌های حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیف شده برابر تعرفه‌های مصوب توسط هیئت وزیران خواهد بود. این هزینه‌ها به شهروندان به صورت الکترونیکی و متمرکز اعلام و از آنها دریافت می‌شود.

پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه، مجری دستور موظف است مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک را صادر کرده و جزئیات آن را در سامانه ثبت نماید.

قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک، مسئول مربوطه باید از عدم توقیف آن وجه به جهت دیگر اطمینان حاصل کند.

اطلاع از مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا روش‌های دیگر ممکن است.

ارائه مدرک رانندگی برای تحویل وسیله نقلیه الزامی است. در صورت عدم داشتن مدرک، نیاز به معرفی فرد مجاز برای رانندگی می‌باشد.

اگر وسیله‌ی نقلیه به دلیل موانع قانونی قابلیت شماره‌گذاری نداشته باشد، آن توسط فراجا به مرجع مربوطه مانند دستگاه‌های قضایی، تعزیراتی و گمرک گزارش داده خواهد شد تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

در صورت داشتن وسایل نقلیه فرسوده و یا وسایل نقلیه غیرقابل بازسازی به دلیل تصادف یا سوختگی، مالکان این وسایل از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع رسانده می‌شوند تا ظرف یک ماه اقدامات لازم را انجام دهند.

مراجع قضایی موظف هستند ظرف یک هفته از رفع موجبات توقیف وسیله نقلیه، اقدامات لازم برای ثبت وضعیت آن در سامانه را به مالک اعلام کنند.

برای نظارت روسای دادگستری و دادستان‌ها، ضروری است که اطلاعات وسایل نقلیه توقیفی که مورد تحقیقات قضایی قرار گرفته‌اند، در سامانه مدیریت پرونده قضایی ثبت شود.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان ثبت و دسترسی به اطلاعات و تصمیمات مرتبط با وسایل نقلیه در سامانه‌های قضایی را برای نظارت روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها فراهم می‌کند.

در صورت توقف وسیله نقلیه به دلیل صدور اجراییه تامین خواسته یا دستور موقت، و اگر ذینفعی اقدامی برای تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام ندهد، این موضوع توسط مرجع قضایی مربوط بررسی و تعیین می‌شود.

وقتی وسیله نقلیه‌ای توسط اعطای نیابت قضایی توقیف می‌شود، در صورتی که تعیین تکلیف آن به تصمیم مقام معطی نیابت وابسته باشد، مقام مجری نیابت موظف است فورا این مسئله را به مقام معطی نیابت اطلاع دهد. اگر تکلیف توسط مقام معطی نیابت ظرف سه ماه تعیین شود، مقام مجری نیابت موظف است این موضوع را جهت نظارت به مقام مربوطه اعلام کند.

22. شرکت فراجا ملزم به انتشار یک آگهی عمومی برای اعلام به مالکین وسایل نقلیه رسوبی می‌باشد.

23. فراجا از طریق ارسال اطلاعیه‌ها به صورت دوره‌ای هر ماه، به مالکان وسایل نقلیه قدیمی در خصوص تخلیه اطلاع می‌دهد. در این اعلان‌ها باید ذکر شود که اگر مالک اقدام به ترخیص وسیله خود نکند، سه ماه پس از آخرین اطلاعیه وسیله نقلیه به عنوان "رها شده" درنظر گرفته و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

در صورتی که وسایل نقلیه دارای شماره تلفن یا آدرس مالک باشند، باید علاوه بر اطلاع رسانی عمومی، به صورت خصوصی و مستقیم به مالک اطلاع داده شود تا وسیله نقلیه را به مرجع مربوط تحویل دهد.

در صورت عدم حضور مالک در زمان مقرر پس از انقضای مهلت، می‌بایست واقعه را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش گزارش داد. سپس دادستان و رئیس حوزه قضایی بخش برای تعیین روشن شدن امور، رویدادها را به رئیس کل دادگستری استان ارجاع می‌دهند تا موضوع به دادگاه مناسب منتقل شود.

وقتی وسیله نقلیه‌ای فروخته می‌شود، مالک آن باید با احراز هویت و تایید قانونی خود، به مراجع مربوطه مراجعه کند تا وجه فروش را دریافت کند. مراجع مربوطه نیز باید بلافاصله پس از ملاقات مالک، وجه فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط به وی پرداخت کنند.

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، یک کارگروه با نام "کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی" در دادگستری هر استان تشکیل می‌شود که شامل نمایندگانی از رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، و فرماندهی انتظامی استان خواهد بود.

کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی هر سه ماه یکبار جلسه‌ای با حضور ریاست نماینده رئیس کل دادگستری استان برگزار می‌کند. در این جلسه، نمایندگان از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌ئوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز دعوت می‌شوند.


اخبار مزایده خودرو در ایران

جدیدترین اخبار و اطلاعات مزایده خودروها در ایران از جمله مزایده محصولات ایران خودرو، خودروهای سایپا، خودروهای وارداتی، خودروهای قاچاق، خودروهای اموال تملیکی و خودروهای ستاد اجرایی را در مقالات زیر مطالعه کنید:

 

سوال یا نظری دارید؟

name
email
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
جستجو
منوی اصلی
پشتیبانی

شما میتوانید از طریق چت آنلاین و یا تماس تلفنی بصورت رایگان از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

تمامی درخواست های مشاوره در مجموعه خودروشاپ ازطریق تکمیل و ارسال فرم مربوط به درخواست شما می باشد.

پس از آن کارشناس مربوطه با شما تماس می گیرد.

دستیار هوشمند - آنلاین

سلام
من دستیار هوشمنده خودرو شاپ هستم

میتوانم به تمام سوالات شما در مورد انواع خودرو ها پاسخ بدهم
و یا در مورد بخش های مختلف وب سایت شما را راهنمایی کنم

 logo اپلیکیشن خودرو شاپ