معاینه فنی سیار تهران 1402

مقالات خودرویی

افتتاح اولین مرکز معاینه فنی سیار شهر ری

استقرار معاینه فنی سیار در منطقه 3

افتتاح 8 خط جدید معاینه فنی سیار

شادی مالکی؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران

واحدهای جدید معاینه فنی سیار در تهران

جلال بهرامی؛ معاون شهردار تهران

طرح معاینه فنی سیار در محل

ایجاد مراکز جدید معاینه فنی سیار در 1402

معاینه فنی تهران


آدرس مراکز معاینه فنی سیار تهران

مرکز معاینه فنی سیار شماره 1 (جیحون 2080)

 • انتهای خیابان جیحون، خیابان شهید رنجبر، نبش کوچه سلیمیان (تک خطه و ظرفیت پذیرش محدود)
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • دراین مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.)
 • این واحد زیر مجموعه مرکز الغدیر است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز الغدیر مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزالغدیر مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 2 (جیحون 2081)

 • انتهای خیابان جیحون، خیابان شهید رنجبر، نبش کوچه سلیمیان
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • دراین مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز الغدیر است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکزالغدیر مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزالغدیرمراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 3 (پایانه کاوه 2084)

 • خیایان آزادی، نبش خیابان کاوه، پایانه کاوه
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • این مرکز تا اطلاع ثانوی، غیرفعال است!

مرکز معاینه فنی سیار شماره 4 (دادمان 2082)

 • شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار دادمان، جنب پژوهشگاه نیرو
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه : تعطیل
 • دراین مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز نیایش است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز نیایش مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزنیایش مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 5 (هنگام 1850)

 • میدان الغدیر، خیابان فرجام، جنب آش نشانی، پارکینگ الغدیر
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • این واحد زیر مجموعه مرکز بیهقی است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکز بیهقی مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 6 (هنگام 1968)

 • میدان الغدیر، خیابان فرجام، جنب آتش نشانی، پارکینگ الغدیر
 • سامانه پاسخگو 02169006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • این واحد زیر مجموعه مرکز بیهقی است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکز بیهقی مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 7 (نوبنیاد 1815)

 • نوبنیاد، پایانه دستواره
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • دراین مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز بیهقی است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکز بیهقی مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 8 (گیلان 2006)

 • بزرگراه صیاد شیرازی، خیابان گیلان شرقی، نرسیده به خیابان مجید افشاری، پایانه گیلان
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • دراین مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز چمران است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز چمران مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزچمران مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 9 (کلاهدوز 2085)

 • بزرگراه شهید یاسینی، پایانه تاکسیرانی شهید کلاهدوز
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • در این مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز دماوند است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز دماوند مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزدماوند مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 10 (اوشان 2078)

 • بلوار ارتش، ابتدای بلوار اوشان، زیرگذر امام علی
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • این مرکز تا اطلاع ثانوی، غیرفعال است!

مرکز معاینه فنی سیار شماره 11 (اتحاد 1851)

 • خیابان دماوند، ابتدای خیابان اتحاد
 • سامانه پاسخگو96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • در این مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز بیهقی است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزبیهقی مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 12 (یاس فاطمی 1949)

 • اتوبان بابایی، ورودی بوستان یاس فاطمی شمالی
 • سامانه پاسخگو 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • در این مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز بیهقی است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزبیهقی مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 13 (گیلان 1954)

 • بزرگراه صیاد شیرازی، خیابان گیلان شرقی، نرسیده به خیابان مجید افشاری، پایانه گیلان
 • سامانه پاسخگو: 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • در این مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز چمران است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز چمران مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکزچمران مراجعه نمایند.

مرکز معاینه فنی سیار شماره 14 (اوشان 2079)

 • بلوار ارتش، ابتدای بلوار اوشان، زیرگذر امام علی
 • سامانه پاسخگو: 96006000
 • شنبه تا پنج شنبه: 6:00 الی 18:00
 • جمعه: تعطیل
 • در این مرکز پذیرش معاینه فنی صرفاً اینترنتی انجام میشود.
 • این واحد زیر مجموعه مرکز بیهقی است. (رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد میتوانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند)
 • خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این واحد بایستی جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکز بیهقی مراجعه نمایند.

اخبار معاینه فنی خودرو و موتور

سوال یا نظری دارید؟

name
email
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
جستجو
منوی اصلی
پشتیبانی

شما میتوانید از طریق چت آنلاین و یا تماس تلفنی بصورت رایگان از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

تمامی درخواست های مشاوره در مجموعه خودروشاپ ازطریق تکمیل و ارسال فرم مربوط به درخواست شما می باشد.

پس از آن کارشناس مربوطه با شما تماس می گیرد.

دستیار هوشمند - آنلاین

سلام
من دستیار هوشمنده خودرو شاپ هستم

میتوانم به تمام سوالات شما در مورد انواع خودرو ها پاسخ بدهم
و یا در مورد بخش های مختلف وب سایت شما را راهنمایی کنم