شرایط فروش اقساطی تا ۵۰ درصد قیمت کارشناسی خودرو 
سود ۲۱ درصد سالیانه مصوبه شورای پول و اعتبار
تا ۱۲ ماه حداکثر سند بنام در رهن بانک
۶ فقره چک صیادی