قابل توجه شرکت ها و دفاتر فروش خودرو و نمایندگی های مجاز تامین مشتری شما با ما
با توجه به هزینه های سر سام آور تبلیغات و این مهم که برای تامین مشتری تبلیغات موثر و هم افزا مورد نیاز است لذا خودرو شاپ اولین وب سایت خرید و فروش خودرو با برنامه ریزی و تامین آگهی های متناسب شرایط فروش اقساطی و موضوعات مربوطه آمادگی تامین مشتری های بالقوه خرید خودرو را برای شما فراهم آورده که پس از انتقال اطلاعات تماس مشتری ها برای شما فرآیند بالفعل شدن مشتری باید توسط شما آغاز شود.
*پکیج شماره 1 ویژه شرکت های لیزینگ و دفاتر فروش خودرو (ماهیانه یا روزانه)
*پکیج شماره 2 ویژه فروشندگان حقیقی خودرو (ماهیانه یا روزانه)
جهت دریافت اطلاعات ومشاوره ,اطلاع از قیمت ها این فرم را تکمیل و ارسال کنید.