بخشودگی جرایم دوبرابری تا دی ۱۴۰۰ پلیس راهور درخصوص آخرین وضعیت بخشودگی جرایم دوبرابری گفته است اگر جریمه  خود را در مدت دو ماه پرداخت نکنید، مبلغ جریمه دوبرابر می‌شود.

اما با پیشنهاد پلیس راهور، طرح بخشودگی جرایم ۲ برابری آغاز شده است و تمامی جریمه‌های دو برابر شده‌ای که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ ثبت شده‌اند، به اصل خود بازگشته‌اند.

مالکان خودرو از تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه تا دی‌ماه ۱۴۰۰ می‌توانند جرایم معوق خود را بصورت حضوری یا غیرحضوری، پرداخت کنند.