اجاره خودرو همانند اجاره خانه طرفداران زیادی پیدا کرده است و خودرو شاپ گه سالها پیشگام در این امر...