خرید اقساطی خودرو، خرید با کمترین میزان پیش پرداخت ممکن