شرایط خرید خودرو از فروشندهفروشندگان محترم خودرو 
نحوه خرید و نقل و انتقال خودرو از شما به شرح ذیل می باشد.
از اینکه افتخار همکاری و فرآیند خرید خودرو را با شما دوست عزیز شروع کردیم مایه خرسندی است. و تا پایان و تکمیل معامله کارشناس خودروشاپ با شما همراه خواهد بود.
و تجربه خوبی را هم برای خریدار و شما فروشنده عزیز رقم خواهیم زد.


فروشنده عزیز در نظر داشته باشید ,به دلیل پیشگیری از مشکلات اصالت خودرو و طرف معامله بودن با شرکت لیزینگ نیمه دولتی و داشتن معامله ایمن از گرفتن وکالت فروش در دفترخانه معذور و فقط به صورت تعریف شده ذیل اقدام به خرید می نماییم.

از امتیازات فروش می توان به :
1.تسریع در امر فروش  
2.کارشناسی رایگان خودرو شما  
3.بدون هزینه تبلیغات فروش  
4.اخذ نقل و انتقال تعویض پلاک و بدون واسطه می باشد.

لذا جهت تضمین و اعتماد سازی و تسهیل معامله خرید خودرو در موارد فروش اقساطی به نحوی که خریدار خودرو شاپ تقریبا نصف مبلغ مورد معامله را موجود دارند و الباقی بعد از تعویض پلاک
  ( با توجه به دستور دادستان کل کشور که سند سبز , سند خودرو محسوب می شود چک تسهیلات بعد از تعویض پلاک به فروشنده پرداخت می شود)( جهت مشاهده خبر مربوط به سند سبز اینجا کلیک کند )
به جهت آشنایی بیشتر شما مرحله به مرحله توضیحات ذیل را به حضورتان تقدیم می نماییم.
1.بازدید خریدار خودرو شاپ به همراه کارشناس مربوطه که واسط بین شما و خریدار می باشد و در صورت لزوم بررسی کارشناس بدنه و فنی و اخذ گواهینامه مربوطه و اخذ گواهی کارشناس رسمی دادگستری که الزامی می باشد.لازم به ذکر است تمامی هزینه های این بخش به عهده خریدار می باشد.
2.تعیین قیمت مقطوع توسط طرفین معامله و عقد قولنامه توسط کارشناس خودروشاپ و پرداخت بیعانه از طرف خریدار به شما و درج شرایط مورد توافق در قولنامه و عندالزوم توقف خودرو در پارکینگ.
3.اخذ نوبت پلاک اینترنتی در اسرع وقت ( اخذ نوبت از خدمات خودروری خودرو شاپ می باشد ) .
4.گرفتن عکس از مدارک ثبتی خودرو و مالک جهت انجام امور مربوط به لیزینگ و ثبت نام خریدار و فروشنده در سیستم لیزینگ و ثبت بیمه نامه بدنه خودرو.
5.مراجعه طرفین در وقت مقرر به مرکز تعویض پلاک مشخص شده و پرداخت پیش پرداخت خریدار به فروشنده و چک تسهیلات پس از تعوض پلاک بدون مراجعه به دفتر خانه تسلیم فروشنده می گردد.
6. ( با توجه به دستور دادستان کل کشور که سند سبز , سند خودرو محسوب می شود چک تسهیلات بعد از تعویض پلاک به فروشنده پرداخت می شود)( جهت مشاهده خبر مربوط به سند سبز اینجا کلیک کند )  مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی لیزینگ و انتقال سند و پرداخت چک تضمین شده بانکی به شما.(این مرحله حذف شده است.)
7.اتمام فرآیند نقل و انتقال و سند مالکیت و در نهایت تحویل خودرو به خریدار.(این مرحله حذف شده است)

در صورت موافقت با شرایط فوق این فرم را تکمیل و ارسال فرمایید .