کارشناسی اصالت خودرو چیست و شامل چه مواردی می گردد؟

در این مقاله سعی شده است اساسی ترین بخش کارشناسی خودرو  به صورت کامل توصیف گردد و بخش های مختلف آن به صورت مجزا بیان گردد.بخش مهمی از کارشناسی خودرو که توجه زیادی به آن نمی شود کارشناسی اصالت خودرو می باشد که در صورت عدم همخوانی هر یک از بخش های اصالت خودرو منجربه عدم تعویض پلاک ویا توقیف خودرو می گردد.
پیشنهاد می کنیم پیش از خرید خودروی دست دوم یا نو حتما از خدمات کارشناسی خودرو استفاده نمائید تا از یک ضرر هنگفت پیشگیری کنید.در کارشناسی های انجام شده توسط کارآزموده ثابت شده بسیاری از خودروها به هنگام خرید و فروش ایراد داشته اند.
این ایرادات می توانند در بخش رنگ و بدنه،فنی خودرو و یا اصالت آن می باشد.خودروشاپ پیش از هر چیزی اصالت شاسی،اتاق و وموتور خودرو را بررسی می کند چرا که اگر ایرادی در این بخش وجود داشته باشد خریدار را با چالش جدی روبرو می کند.
در صورتیکه بدون کارشناسی خودرویی را خریداری کردید پیش از از انتقال وجه از فروشنده بخواهید که با شما به مرکز تعویض پلاک  رجوع کند و پس از بازدید کارشناس و تایید اصالت خودرو معامله را قطعی نمائید.