مسابقه درگ (شتاب) ایران 1402

مقالات خودرویی

نتایج مسابقه درگ ایران در سال 1401


نتایج مسابقه درگ ایران در سال 1401

مشاهده‌ی نتایج مسابقات شتاب قهرمانی کشور برای سال ۱۴۰۲ به همراه فهرست برندگان در مسابقات درگ ایران و قهرمانان مسابقات درگ کشور، در ادامه‌ی این متن آمده است.

راند دوم مسابقه درگ 1402


دومین مرحله از مسابقات اتومبیلرانی درگ قهرمانی سال، در روز پنجم آبان‌ماه در پیست اتومبیلرانی آزادی تهران با استقبال گسترده تماشاگران برگزار شد. این رویداد توسط فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شده است. در این مسابقه، 150 شرکت کننده از سراسر کشور و در 11 کلاس مختلف شرکت کردند. حضور دکتر مازیار ناظمی به عنوان رئیس فدراسیون، فرهاد نژاد فصیحی به عنوان دبیرکل و مهران همتیان به عنوان نایب رئیس فدراسیون در این رقابت‌ها از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بودند.


کلاسنفر اولنفر دومنفر سوم
بانوانتینا عربخوانیسارا حسین زادهسارا منوچهر طیبی
8 سوپاپمحمدامین میرفرشید آوجیانپیام رحیمی
16 سوپاپسهیل پورخدا بخشیامین عموزادعرفان کریمی
بی.پیمجید کیخاییمحسن مقرونستار صمدی
206 اختصاصیعبدالحسین حقگوامیرحسین علیزادهرضا خزایی
4و6 سیلندر دف جلومحمد نوذریمحسن عبدلیمحمدرضا رضازاده
4و6 سیلندر دف عقبسام بزرگیامیر ضیاییمبین جاویدفر
4و6 سیلندر توربو دف جلوعلی محمد آزادعرضیا محمدحسینامیرحسین صفوی نیا
4و6 سیلندر توربو دف عقبضیاالدین صفاریشایان خسرویپرهام پور ایران
8 سیلندر دف عقبسوان غریبمبین جاویدفرعلی اکبر کمالی
آزادپارسا کاویان فردامیر صفاریمحمد نوذری

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

راند اول مسابقه درگ 1402


روز جمعه، 12 خردادماه 1402، مرحله اول مسابقات رانندگی درگ قهرمانی سال 1402 در پیست اتومبیلرانی آزادی تهران برگزار شد. این مرحله، به یاد و تجلیل از شهید عجمیان، شهید مدافع امنیت برگزار شد و بیش از 100 ورزشکار از سراسر استان‌های کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند.مسابقات شتاب قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۱ به چهار مرحله تقسیم شده و برگزار شد. در این متن، نتایج برندگان هر مرحله را مشاهده می‌کنید:


راند چهارم مسابقه درگ 1401


روز جمعه 19 اسفندماه، چهارمین دوره برگزاری مسابقات اتومبیلرانی شتاب سال 1401 در پیست آزادی تهران صورت گرفت. در این مسابقات، ورزشکاران از سراسر کشور با حضور 9 کلاس مختلف به رقابت پرداختند.


کلاسنفر اولنفر دومنفر سوم
بانوانفاطمه خدادادیحلما ارسنجانیسارا منوچهر طیبی
206 اختصاصیامیرحسین جنگجورضا خزاییعلی پورعباس
4و6 سیلندر دف جلومحمد نوذریمحسن عبدلیآرین هارطوریان
4و6 سیلندر دف عقبامیر ضیاییمبین جاویدفرمحمدمهدی باسره
4و6 سیلندر توربو دف جلومهدی گزستانیمهدی علماییحبیب مظلوم
4و6 سیلندر توربو دف عقباردلان صفیشایان خسروی نژادحسین جودی
8 سیلندر دف عقبعلی اکبر کمالیآندره یوسفیامیر ضیایی
بی.پی اختصاصیمجید کیخاییمحسن مقرون مفردبابک پهلوانی
آزاداردلان صفیحسین جودیشایان خسروی نژاد

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

راند سوم مسابقه درگ 1401


مسابقات جام دلاور، سومین دوره‌ی شتاب قهرمانی کشور، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه سال ۱۴۰۱، در پیست آزادی تهران برگزار شد. برای شرکت در این مسابقه، افراد باید از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه، از طریق سامانه ملی فدراسیون ثبت نام می‌کردند.براساس گزارش فدراسیون، راند سوم مسابقات درگ ایران با حضور بیش از 90 شرکت‌کننده و در 10 کلاس مختلف برگزار شده است.


کلاسنفر اولنفر دومنفر سوم
بانواننازنین زارعفاطمه خدادادیحلما ارسنجانی
206 اختصاصیامیرحسین جنگجوآرشاک موسی پوررضا خزائی
4و6 سیلندر دف جلوسعید طباطباییسینا آریانیعلی دهقان
4و6 سیلندر دف عقبامیر ضیاییمحمدمهدی باسرهمبین جاویدفر
4و6 سیلندر توربو دف جلومهدی گزستانیمهدی علماییآرمین تصویری
4و6 سیلندر توربو دف عقبرضا صاحبیاردلان صفیشایان خسروی نژاد
6و8 سیلندر کلاسیکمیلاد زرگرانیمجتبی یگانهسینا شفیع خانی
8 سیلندرامیر ضیاییآندره یوسفیمبین جاویدفر
بی.پیمحسن مقرون مفردمجید کیخایییاسمین باقری
آزادحسین جودیمهدی گزستانیشایان خسروی نژاد

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

راند دوم مسابقه درگ 1401


مرحله دوم مسابقات شتاب ایران در سال 1401، در تاریخ 17 و 18 شهریورماه در پیست آیلند برگزار شد. در این مسابقه درگ، شرکت کنندگان در 7 کلاس متفاوت آقایان و یک کلاس بانوان به رقابت پرداختند. با اتمام مسابقات، نتایج زیر به دست آمد:


کلاس بانواننفر اولنفر دومنفرم سوم
-نازنین زارعحلما ارسنجانیفاطمه خدادادی

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

کلاس آقایاننفر اولنفر دومنفر سوم
206 اختصاصیعبدالحسین طیبامیرحسین تیموریمیلاد جواهری
4و6 سیلندر دف جلومحمدرضا رضازادهسعید طباطباییمحمدامین پورجان
4و6 سیلندر دف عقبامین ضیاییمبین جاویدفرعلی ربیعی
4و6 سیلندر توربو دف جلوعلی منصوریانحبیب مظلوممیلاد ملکی
4و6 سیلندر توربو دف عقبرضا بحریسعید حدادیاردلان صفی
8 سیلندرعلی اکبر کمالیآرتور قلیانعلی ربیعی
آزاد (Overall)مهدی گزستانیمیلاد ملکیپارسا کاویان فرد

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

راند اول مسابقه درگ 1401


مرحله نخست مسابقات درگ 1401 در روزهای پنجشنبه و جمعه، 29 و 30 اردیبهشت‌ماه در پیست آزادی تهران برگزار شد. حدود 100 شرکت‌کننده در این مرحله از مسابقات شتاب قهرمانی کشور حضور داشتند، که در 8 کلاس آقایان و یک کلاس بانوان به رقابت پرداختند.


کلاسنفر اولنفر دومنفر سوم
بانوانتینا عربخوانیسارا طیبیفاطمه خدادادی
 
206 اختصاصیعلی فرکار اسدامیرحسن اسدیمهران خدادادی
بی.پی (BP)سعید آیدینایمان زیرکامیر رضا طباطبایی
4و6 سیلندر دف جلوعلی دهقانسعید طباطبایی راددانیال حیدری
4و6 سیلندر دف عقبعلی ربیعیبهنام اسماعیل زادهامیر ضیایی
4و6 سیلندر توربو دف جلوسینا اسماعیل پورارشیا فصاحتمهدی گزستانی
4و6 سیلندر توربو دف عقباردلان صافیسپهر حسینیصاعد خانجانی
8 سیلندرآندره یوسفیامیر ضیایی طبریبهنام اسماعیلی
آزاد (Overall)برنارد عیوضیمهدی گزستانیمسعود طیبی

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

نتایج مسابقه درگ ایران در سال 1400


مسابقات قهرمانی شتاب ایران در سال ۱۴۰۰ به سه مرحله تقسیم شده بود. نتایج هر مرحله به شرح زیر است:


راند سوم مسابقه شتاب 1400


سومین دوره مسابقات درگ در سال 1400، در روز جمعه 29 بهمن‌ماه، در پیست بوستان ولایت تهران برگزار شد. عکس‌های جذاب محمدرضا اناری از این مسابقات درگ بهمن 1400 را در بالای صفحه در بخش گالری مشاهده کنید. این مسابقه درگ بر اساس هشت کلاس مختلف برگزار شده بود و در پایان نتایج زیر به دست آمد:


کلاسنفر اولنفر دومنفر سوم
206 اختصاصیعبدالحسین حقگورضا وجدانیمهران خدادادی
4و6 سیلندر دف جلومحمد نوذریمحمدرضا رضازادهسعید طباطبایی
4و6 سیلندر دف عقببهنام اسماعیلیسام بزرگ جمیعلی ربیعی
4و6 سیلندر توربو دف جلومهدی گزستانیحسام مجیدیحبیب مظلوم
4و6 سیلندر توربو دف عقبشروین ایرج پورمحمد مهاجرهایک پرکر
8 سیلندرآندره یوسفیامیر ضیاییمبین جاویدفر
آزادشهریار کریمیمحمدرضا مددیپارسا نیکمرد
بانواننازنین زارعحلما ارسنجانیالهام مختاری

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

راند دوم مسابقه شتاب 1400


در دومین مرحله مسابقات درگ قهرمانی کشور برگزار شده در تاریخ 19 و 20 آذرماه، 165 شرکت کننده از 19 هیئت استانی در 9 کلاس مختلف حضور داشتند. این مسابقات در پیست اتودروم سرزمین ایرانیان برگزار شد و در پایان، نتایج زیر دریافت شد:


کلاسنفر اولنفر دومنفرم سوم
206 اختصاصیمحمدصادق درکیسیاوش آذربادمجید گودرزیانی
405 هشت سوپاپمهدی سمندرعلی شمسیاحمد پاشا اشتری
405 شانزده سوپاپفرشاد نجفیعرفان کریمی-
4و6 سیلندر دف جلومحمد نوذریمحمدرضا رضازادهسعید طباطبایی راد
4و6 سیلندر دف عقبمبین جاویدفرامیر ضیایی-
4و6 سیلندر توربو دف جلومهدی گزستانیحبیب مظلومبهروز ضامن
4و6 سیلندر توربو دف عقبرضا محمودزادهرضا قرایی-
8 سیلندر دف عقبعلی اکبر کمالیحسین بهرامیمبین جاویدفر
آزادشهریار کریمیمهدی گزستانیمحمدرضا مددی
بانوان---

بر اساس رده بندی فدراسیون، نتایج به دست آمده نشان می دهد که.

راند اول مسابقه شتاب 1400


مرحله اول مسابقات شتاب قهرمانی کشور در سال 1400 در دو روز 20 و 22 آبانماه برگزار شد. این مسابقه در پیست آزادی تهران برگزار شد و بیش از 120 ورزشکار در آن حضور داشتند. در پایان این مسابقه نتایج زیر بدست آمد:


کلاسنفر اولنفر دومنفرم سوم
206 اختصاصیمحمدعلی فرکاراسدرضا وجدانیامیرحسین علیزاده
4و6 سیلندر دف جلومحمد نوذریعلی دهقانمحمدرضا رضازاده
4و6 سیلندر دف عقببهنام اسماعیلیامیر ضیاییمیشل دیی
4و6 سیلندر توربو دف جلومهدی گزستانیحمیدرضا نوریمیلاد محمدپور
4و6 سیلندر توربو دف عقبعلیرضا رضاییشروین ایرج پورمحمد مهاجر
8 سیلندر دف عقبفرید توفیقیحسین بهرامیآندره یوسفی
آزادبرنارد عیوضیمهدی گزستانیمحمدرضا مددی
بانوانفاطمه خدادادینازنین زارعالهام مختاری


اگر به دنبال یک شرکت معتبر برای خرید خودرو اقساطی هستید خودروشاپ را به شما پیشنهاد می کنیم.


سوال یا نظری دارید؟

name
email
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
جستجو
منوی اصلی
پشتیبانی

شما میتوانید از طریق چت آنلاین و یا تماس تلفنی بصورت رایگان از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

تمامی درخواست های مشاوره در مجموعه خودروشاپ ازطریق تکمیل و ارسال فرم مربوط به درخواست شما می باشد.

پس از آن کارشناس مربوطه با شما تماس می گیرد.

دستیار هوشمند - آنلاین

سلام
من دستیار هوشمنده خودرو شاپ هستم

میتوانم به تمام سوالات شما در مورد انواع خودرو ها پاسخ بدهم
و یا در مورد بخش های مختلف وب سایت شما را راهنمایی کنم