از صفر تا صد با خودرو شاپ کافیست فقط قصد خرید و شرایط ذیل را دارا باشید با شتابی بینظیر خودرو را به دست شما میرسانیم.
شرایط اعطای تسهیلات خودروهای کارکرده :
-1 حداکثر عمر خودرو 7 سال و حداکثر کارکرد 100000کیلومتر
-2 میزان اعطای تسهیلات 50% ارزش کارشناسی خودرو
-3 مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 33 ماهه و بصورت چک خواهد بود.
-4 مالیات بر ارزش افزوده، کارشناسی خودرو و ترهین خودرو برعهده مشتری می باشد.
-0 اسناد خودرو تا تسویه حساب کامل اقساط، در رهن شرکت لیزینگ خواهد بود.
-3 صدور بیمه نامه بدنه به ذینفعی شرکت لیزینگ
-7 اعتبارسنجی متقاضی و ضامن
تضامین مورد نیاز :
-1 تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال:
الف( اخذ یک فقره چک ضمانت معادل 150%اصل و فرع تسهیلات از متقاضی
-2 تسهیلات از یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال:
الف( اخذ یک فقره چک ضمانت معادل 150%اصل و فرع تسهیلات از متقاضی
ب( اخذ یک فقره چک ضمانت معادل 150%اصل و فرع تسهیلات از ضامن
-3 تسهیلات بیش از 5 میلیارد ریال :
الف( اخذ یک فقره چک ضمانت معادل 150%اصل و فرع تسهیلات از متقاضی
ب( ترهین سند ملکی سهل البیع معادل 150% اصل و فرع تسهیلات
مدارک مورد نیاز :
-1 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار/ ضامن
-2 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک ) درصورت ارائه چک توسط شخص ثالث(
-3 مدارک احراز محل سکونت خریدار/ ضامن
-4 گردش حساب سه ماهه آخر ممهور به مهر بانک
-0 ارائه سند و شناسنامه مالکیت خودرو
-3 ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری همراه با اعلام قیمت خودرو
-7 ارائه فرم ثنا جهت متقاضی/ صادر کننده چک/ ضامن
در صورن حایز شرایط بودن کارشناسان خودرو شاپ خودروی شما را از بانک فایل خودرو ها کارشناسی و با مناسب ترین قیمت از صفر تا صد تشکیل پرونده و تحویل خودرو را انجام می دهند.از صفر تا صد با خودرو شاپ