لیست پرداختی های سایت خودرو شاپ
لیست پرداختی های آنلاین سایت خودرو شاپ جهت بره مندی از تمامی خدمات در ذیل به صورت لیست شده موجود است.
لازم به ذکر است تمامی پرداختی ها به مسئولیت شرکت ماد گستر خودرو می باشد و پس از پرداخت به صورت مکانیزه رسید دریافت وجه صادر میگردد  لذا  رسید پرداخت وجه خود را در جایی مطمئن نگه داری فرماید.


ردیفعنوان سرویستعرفه سرویس لینک فرم مربوطهلینک پرداختپس از پرداخت ارجاع می شود به
1اعزام کارشناس بدنه و فنی خودروشاپ در محل خودرو200 هزار تومانhttp://khodroshop.ir/index.php?do=jform&formid=7https://www.payping.ir/d/5VpAکارشناس مربوطه 
2اعزام کارشناس رسمی دادگستری و ارائه گزارش مستدل و متقن در خصوص خودرو400 هزار تومانhttp://khodroshop.ir/index.php?do=jform&formid=7https://www.payping.ir/d/Y38eکارشناس مربوطه
3اعزام کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی خرید خودرو اقساطی(ویژه مشتریان قراردادی)700هزار تومان
https://www.payping.ir/d/x5eZ

کارشناس مربوطه
4ثبت آگهی سفارشی خودرو150000 هزار تومانhttp://khodroshop.ir/index.php?do=jform&formid=3https://www.payping.ir/d/5ieKکارشناس ویژه فروش
5
6
7
8
9