این قسمت فقط در رابطه با فروشندگان و خریداران لوکس خودرو می باشد به شیوه ایی پرفکت و تمام وکمال خودرو شما را کارشناسی و در اسرع زمان بفروش می رسانیم و اما در مورد خریداران آفر های ویژه و جلسات کارشناسی جهت بهترین انتخاب به حضورتان معرفی میگردد.